การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นหลักต่อการติดเชื้อ แต่ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในสมอง แต่ที่นั่นมีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าสมองที่กำลังพัฒนานั้นถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม พัฒนาการทางระบบประสาทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก รูปแบบการตายของเซลล์แบบนี้มีบทบาทในการกำจัดเซลล์ที่ไม่ต้องการออกจากสมอง

เพื่อสร้างระบบประสาทส่วนกลางที่แข็งแรงด้วยการเชื่อมต่อที่ถูกต้องและจำนวนเซลล์ที่เหมาะสมมากกว่าครึ่งหนึ่งของเซลล์ประสาทที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการพัฒนาของสมองสิ้นสุดลงดังนั้นการทำความสะอาดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็ มีความคิดที่มากหรือน้อยเกินไปที่จะรองรับทุกสิ่งตั้งแต่ออทิสติกไปจนถึงความบกพร่องทางสติปัญญาความผิดปกติของระบบประสาททุกประเภท มีความเป็นไปได้ที่ทางเดินนี้อาจมีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียเส้นประสาทที่เห็น แต่ถ้าคุณมีมากเกินไปก็อาจมีผลกระทบเชิงลบเช่นอาจ ataxia โรคทางระบบประสาทที่เริ่มมีอาการเริ่มแรกจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ในความเสียหายของดีเอ็นเอ ซ่อมแซมโปรตีนและเส้นทางเดินนี้อาจเกี่ยวข้องด้วย