คาดรัฐบาลสิงคโปร์จะทุ่มงบใช้จ่ายก่อนเลือกตั้ง

นักวิเคราะห์คาดว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะเพิ่มงบประมาณรายจ่ายก่อนการเลือกตั้งที่จะต้องมีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2564 หวังเอาใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง

รัฐบาลแถลงเมื่อวันพุธว่า นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง วัย 67 ปี ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือน นักวิเคราะห์มองว่า แม้พรรคกิจประชาชนหรือพีเอพี (PAP) ของนายกรัฐมนตรีลีจะกวาดชัยชนะอย่างแน่นอนเหมือนที่ชนะทุกครั้งตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี 2508 แต่พรรคต้องการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เสียที่นั่งในสภาให้แก่ฝ่ายค้าน และอาจจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังแถลงงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า คาดว่างบประมาณจะมีการจ่ายครั้งใหญ่เพื่อช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ซึ่งพึ่งพาการค้าโลกเป็นหลักเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยจากเศรษฐกิจโลกซบเซา ยิ่งเศรษฐกิจแย่ลง ยิ่งอาจมีการเลือกตั้งเร็วขึ้น

นักวิเคราะห์คาดด้วยว่า นายเฮง สวีเกียต รัฐมนตรีคลังวัย 57 ปี ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้และเป็นตัวเก็งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะใช้การแถลงงบประมาณเรียกคะแนนด้วยการเสนอเพิ่มความช่วยเหลือด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย งาน และผู้สูงอายุ เพราะทั้งหมดล้วนเป็นประเด็นสำคัญต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคพีเอพีตราบใดที่ประชาชนไม่รู้สึกว่ารัฐบาลเป็นต้นเหตุและคิดว่าเป็นพรรคเดียวที่จะบริหารเศรษฐกิจได้ ทุนสำรองที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเอื้อให้รัฐบาลนำไปใช้ปีงบประมาณหน้าและจะเป็นประโยชน์ทางการเมือง พรรคพีเอพีได้คะแนนร้อยละ 69.9 ในการเลือกตั้งปี 2558 หลังจากพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ได้คะแนนเพียงร้อยละ 60.1 ในปี 2554 ขณะที่พรรคฝ่ายค้านที่มีที่นั่งในสภามีเพียงพรรคเดียวคือพรรคแรงงาน หัวหน้าพรรคพูดเองว่าใกล้จะถูกกวาดล้างอยู่แล้ว เพราะมีเพียง 6 ที่นั่งจากทั้งหมด 89 ที่นั่ง