ผู้แทนสหภาพยุโรปขอขอบคุณประเทศไทยสำหรับการขยายโซลูชั่นการตกปลาของ IUU

ผู้แทนสหภาพยุโรปกล่าวชื่นชมประเทศไทยในการขยายการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายรายงาน (IUU) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พล.ต.ต. กงชิพตันตรวณิชย์โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการได้รับการยอมรับนั้นมาจากคณะผู้แทนของ Joao Aguiar Machado ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเดินเรือและการประมงที่คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายมาคาโดแสดงความขอบคุณต่อผู้นำที่เข้มแข็งของประเทศไทยในการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการตกปลาในภูมิภาคระหว่างบทบาทปัจจุบันในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ สหภาพยุโรปพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของไทยในการผลักดันการแก้ไขปัญหาในอาเซียน” แอลเก็นกงชีพชีพกล่าว

นายพลประวิทย์ขอบคุณคณะผู้แทนสหภาพยุโรปและให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลได้ทำการประมงอย่างจริงจังกับ IUU และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปราศจาก IUU เนื่องจากทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปก็มาถึงเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยการต่อสู้กับการตกปลาของ IUU ในความร่วมมือกับสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้สำหรับ 3-4 เมษายน