ผู้แปลงเพศจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร

ผู้แปลงเพศจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารหากพวกเขาเปลี่ยนการผ่าตัดเป็นหญิงหรือหากพวกเขามีการผ่าตัดเต้านมเครื่องสำอางหรือแม้ว่าพวกเขาจะมีลักษณะที่เป็นผู้หญิงเนื่องจากยาฮอร์โมน ไม่มีสาวประเภทสองในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 ของเธอที่ร่างขึ้นเนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนเพศนั้นมีราคาแพงและใช้เวลานาน โดยอ้างถึงข้อสังเกตของพวกเขาในสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ

เจทดากล่าวว่าชายสองคนได้รับการยกเว้น หนึ่งคนแสดงใบรับรองแพทย์และอีกคนหนึ่งได้รับการตรวจและยืนยันว่ามีการผ่าตัดเต้านม เรายังสังเกตเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบยาเสพติดที่ต้องใช้คนแปลงเพศในการใช้ห้องน้ำเดียวกันกับผู้ชายดังนั้นเราจึงขอห้องน้ำแยกต่างหากโดยมีเจ้าหน้าที่หญิงเฝ้าประตู เธอกล่าว ตอนนี้เรามีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เช่นนี้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้นเราจะสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อให้คนข้ามเพศทราบถึงสิทธิของพวกเขาและเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่ดีสิทธิของพวกเขา