ราคาปาล์มขยับขึ้น

ราคาปาล์มขยับขึ้น และผลพวงรัฐส่งเสริมบี10, บี20 จีจีซียอดขายบี 100 เพิ่มปรับแผนลดส่งออก

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) กล่าวว่า ในขณะนี้ราคาปาล์มขยับดีขึ้นจากผลพวงการดูดซับโดยนโยบายของรัฐบาล ทั้งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งเสริมใช้เป็นน้ำมันไบโอดีเซลบี10 บี20 ทำให้ราคาผลปาล์มดิบอยู่ที่ประมาณ 3 บาท/กก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอ 17บาท/กก. และ บี100 ประมาณ 20 – 22 บาท/ลิตร เมื่อเป็นเช่นนี้ทางบริษัทอาจจะไม่ส่งออกบี100 ตามแผนเดิม 15,000 ตันในปีนี้ เพราะยอดใช้ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นและราคาดีกว่าการส่งออก โดยปีนี้มีการส่งออกไปสหภาพยุโรปแล้ว 2.500 ตันและจีน 4.300 ตัน

“ยอดใช้บี10, บี20 ที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้คาดว่ายอดขายบี100 ของบริษัทจะเพิ่มกว่า 4 แสนตันในปีนี้” นายเสกสรรค์กล่าว

นายเสกสรรค์ กล่าวว่า สเปก B100 ของ GGC สามารถผลิตได้ตามที่สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAMA) ต้องการให้มีปริมาณโมโนกลีเซอร์ไรด์ ต่ำกว่า 0.4% โดยน้ำหนัก เพื่อให้ B100 มีความบริสุทธิ์มากขึ้นในการผสมในน้ำมันดีเซล รองรับการใช้ B10 และ B20 ในรถบรรทุกขนาดเล็ก โดยโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทสามารถผลิต B100 ที่มีโมโนกลีเซอร์ไรด์ ในระดับ 0.25% ส่วนโรงงานแห่งที่ 1 สามารถปรับการผลิตได้ตามสเปกของ JAMA แต่อาจจะทำให้ได้ผลผลิต B100 ลดลง.