วิธีการเข้ารหัสเอกลักษณ์ของเซลล์

ปัจจัยการถอดรหัสยีนควบคุมของครอบครัวปัจจัยเหล่านี้มีความรับผิดชอบในการเปิดโปรแกรมการสร้างความแตกต่างของยีนสำหรับเซลล์ในขณะเดียวกันปัจจัยเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวอัดประจุของยีนเพื่อป้องกันการก่อตัวของเนื้อเยื่อประสาทโดยการยับยั้งโปรแกรมยีนที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างไม่ใช่เนื้อหาของข้อมูลทางพันธุกรรมในนิวเคลียสของเซลล์

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจกลไกพื้นฐานของวิธีการที่เซลล์พัฒนาตัวตนในอนาคตระหว่างการพัฒนานอกจากนี้ยังอนุญาตให้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้ารหัสเอกลักษณ์ของเซลล์ในเซลล์อย่างถาวร นี่คือความสำเร็จอย่างน้อยบางส่วนผ่านการเลือกใช้ของยีนสำหรับเซลล์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกันในทุกเซลล์ในร่างกาย