ศักยภาพในการก่อให้เกิดการระบาด

โรคไวรัสรุนแรงหลายชนิดเช่นโรคพิษสุนัขบ้ส่วนสำคัญของระบบนิเวศของเราเพราะเป็นระบบควบคุมศัตรูพืชที่สำคัญการผสมเกสรและตัวแทนกระจายเมล็ดแหล่งเก็บรักษาสัตว์สำหรับโรคติดเชื้อเราต้องการให้แน่ใจว่างานของเราจะไม่ส่งผลต่อการทำลายล้างค้างคาวและเน้นการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติวางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบการเฝ้าระวังดังกล่าวมีราคาแพงและใช้เวลานาน

นักวิจัยจึงพยายามที่จะพัฒนาเทคนิคภาคสนามและห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการตรวจหาการแพร่กระจายของไวรัสอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบข้อมูลลำดับของไวรัสเพื่อทำความเข้าใจประวัติวิวัฒนาการของไวรัสเหล่านี้และศักยภาพในการก่อให้เกิดการระบาดขยายขอบเขตการสุ่มตัวอย่างเพื่อกำหนดการกระจายทางภูมิศาสตร์ของค้างคาวและไวรัสให้ดีขึ้น พวกเขาหวังว่าจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้เห็นการแพร่ระบาดของไวรัส