สถานการณ์ไข้เลือดออกในปีนี้อาจรุนแรง

กรมควบคุมโรคกำลังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออกในปีนี้หลังจากที่ประชาชนกว่า 5,000 คนได้รับป่วยจากโรคเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงห้าเท่า โดยไม่ต้องป้องกันแผนกกลัวว่าจำนวนผู้ป่วยจะถึง 100,000 อธิบดีกรมควบคุมโรคพญ. พรเทพศิริวรรณรังษีกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 5,700 คนเสียชีวิต 4 ราย

จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นก่อนช่วงเวลาการแพร่กระจายของโรคในช่วงฤดูฝนเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในปีนี้อาจรุนแรงโดยมีจำนวนผู้ป่วยที่คาดการณ์ไว้คือ 100,000 ราย จึงร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกก่อนฤดูฝนโดยการให้กำลังใจชุมชนในการทำลายยุงและพื้นที่เพาะพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมห้องไข้เลือดออกเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและติดตามความพยายามในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในแต่ละพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์